Sekcia "Koordinácia" poskytuje informácie súvisiace s koordináciou procesu implementácie INSPIRE v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

 

Proces koordinácie je zabezpečovaný Rezortnou pracovnou skupinou INSPIRE (RPS).