Ing. Martin Tuchyňa, PhD.

Slovenská agentúra životného prostredia
Datacentrum
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4374 135 Mob.: +421 908 910961 

Email: martin.tuchyna@sazp.sk

Tel.: +421 48 4374 135
Mob.: +421 908 910961