„Metaúdaje“ sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie. (Zdroj: Smernica INSPIRE).

 

V kontexte INSPIRE predstavujú metaúdaje jednu z hlavných komponent infraštruktúry, nakoľko poskytujú popis priestorových údajov a služieb priestorových údajov, prostredníctvom, ktorého je možné tieto vyhľadávať a následne vyhodnotiť pre ďalšie použitie.

Prístup k metaúdajom o priestorových údajoch a službách v organizáciách rezortu MŽP SR bol doposiaĺ zabezpečovaný prostredníctvom Metainformačného katalógu rezortu životného prostredia.

 

 

K termínu 30.04.2017 bude ukončená prevádzka Metainformačného katalógu rezortu životného prostredia a pôvodnej Národnej katalógovej služby. Ďalšiu tvorbu a publikáciu metaúdajov pre priestorové údaje a služby pre povinné osoby zabezpečuje Register priestorových informácií. V prípade povinných osôb, ktoré pre tvorbu a publikáciu metaúdajov využívali systém Metainformačný katalóg rezortu životného prostredia a chcú tieto metaúdaje premigrovať do RPI, je potrebné kontaktovať Technickú podporu RPI.

 

 

Viac informácií o problematike metaúdajov na národnej úrovni.