„Metaúdaje“ sú informácie opisujúce súbory priestorových údajov a služby priestorových údajov, ktoré umožňujú ich zisťovanie, katalogizáciu a využívanie. (Zdroj: Smernica INSPIRE).

 

V kontexte INSPIRE predstavujú metaúdaje jednu z hlavných komponent infraštruktúry, nakoľko poskytujú popis priestorových údajov a služieb priestorových údajov, prostredníctvom, ktorého je možné tieto vyhľadávať a následne vyhodnotiť pre ďalšie použitie.

Prístup k metaúdajom o priestorových údajoch a službách v organizáciách rezortu MŽP SR bol doposiaĺ zabezpečovaný prostredníctvom Metainformačného katalógu rezortu životného prostredia.

 

Onedlho bude tento systém nahradený Registrom priestorových informácií, ktorý zabezpečí systematickú podporu pri implementácii požiadaviek pre INSPIRE metaúdaje na národnej úrovni.

 

Viac informácií o problematike metaúdajov na národnej úrovni.